Anton Nuijten [Foto: Hetty Wilming]

Auteur Tabula Memoriales: Anton Nuijten

Tabula Memoriales

In onze nieuwsbrief PorteFolly verschijnen regelmatig stukjes onder de noemer: Tabula Memoriales. De (deels verzonnen) benaming verwijst naar de vele voorbeelden van follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur die in de loop der tijd zijn verdwenen. In deze rubriek worden ze uit de vergetelheid gehaald en weer in ere hersteld, aan de hand van oude afbeeldingen of beschrijvingen.

 Tabula Memoriales – een selectie: