Jaarverslag 2017

Bestuur
Wim Meulenkamp (voorzitter), Anton Nuijten (vicevoorzitter), Dianne Hamer (secretaris en penningmeester), Moni Engel, Martin van den Broeke en is gedurende het jaar uitgebreid met Hetty Wilming. 

Restant van de pagode, Boekenbergpark (Antwerpen-Be, Deurne)

Pagode, Boekenbergpark Antwerpen, België

Redactie Portefolly
Klaas Bomert, Eric Blok, Eric Denig, Anton Nuijten, Hetty Wilming.

Redactie Website
Anton Nuijten en Hetty Wilming  (praktische uitvoering Miriam Vermey).

Redactie Facebookpagina
Martin van den Broeke.

Voorbereiding Excursies en Symposia
Wim Meulenkamp, Martin van den Broeke, Moni Engel.

Er zijn twee bestuursvergaderingen gehouden: 10 mei en 27 oktober.

Studie, inventarisatie en documentatie
De DonderbergGroep heeft PorteFolly nr. 44 en 45 uitgebracht. De PorteFolly is verzonden aan het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag.

De website is uitgebreid (www.donderberggroep.nl).

Consultaties

  • Haastrecht, advies Grot in de overtuin Huis Bisdom van Vliet. Contactpersoon dhr. Hardenberg, Stichting De Overtuin.
  • Nijenrode, advies beheer/restauratie Menageriecomplex Nijenrode, Breukelen. Contactpersoon dhr. Guido Vlug, beheerder Nijenrode.
  • Stichting Annonet Norg, advies betreffende te houden wedstrijd/expositie nieuwe follies.
  • Annelies Tollet, Grotteke Jette. Advies betreffende audiowandeling kunstgrot en aanwezigheid bij opening 04/06/2017. Project van VPW Brussel-West vzw (sectie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot), gemeenschapscentrum Essegem, de erfgoed cel van de VGC en de vzw Bruxelles.
  • Dr. Jana Wijnsouw, Erfgoedonderzoeker Vlaamse overheid Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Bouwkundig Erfgoed, betreffende cementrustiek in het algemeen en jachthuis Echelkuil te Oud-Turnhout in het bijzonder.
  • Informatie t.b.v. het zog. Minangkabauhuisje in Artis, bachelor scriptie VU Amsterdam, mw. Lieke Droomers.

Excursies

  • 23 april 2017 hernieuwde excursie naar het Boekenbergpark, Antwerpen-Deurne, waar Wim Meulenkamp een korte causerie hield bij de opening van de opgeknapte pagode. Moni Engel heeft een verslag geschreven voor de PorteFolly nr. 45.
  • 16 juni 2017 excursie naar Heijplaat, Rotterdam.

Lezingen
Wim Meulenkamp hield op 1 februari 2017 een lezing over Tuinvulkanen in Europa, voor de Orde van den Prince, afdeling Utrecht.

Symposia
Voorbereiding symposium Vermaaksarchitectuur in 2018. Dit wordt gehouden in samenwerking met Bond Heemschut, dhr. Karel Loeff, op 7 april 2018.

 

Activiteitenoverzicht opgesteld door
Dianne Hamer, secretaris/penningmeester Stichting de DonderbergGroep te Epe 

BewarenBewaren

BewarenBewaren