Jaarverslag 2016

Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit vijf personen, Wim Meulenkamp, Anton Nuijten, Moni Engel, Martin van de Broeke en Dianne Hamer.
Er zijn twee bestuursvergaderingen gehouden: op 4 maart en 7 oktober.

Studie, inventarisatie en documentatie
De DonderbergGroep heeft PorteFolly nr. 43 uitgebracht. De PorteFolly is tevens verzonden aan het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag.

Website
(www.donderberggroep.nl): alle Nederlandse en Belgische follies worden op een landkaart gezet. Er wordt gewerkt aan diverse ‘links’ en de PorteFolly ’s t/m nr. 41 zijn op de website geplaatst.

De DonderbergGroep heeft contacten onderhouden met de Engelse Folly Fellowship (o.a. uitwisseling van tijdschrift en via de websites).

Activiteiten
Er zijn twee excursies georganiseerd:

  • naar buitenplaats ‘Sandwijck’ bij De Bilt en het huis van de familie Copijn in Groenekan (14 mei 2016)
  •  drie achttiende-eeuwse tuingrotten, in respectievelijk Den Haag, Voorschoten en Wassenaar (1 oktober 2016)

Grot, Buitenplaats Beresteijn (Zuid-Holland, Voorschoten)[Foto Hetty Wilming]

Grot van Buitenplaats Beresteijn

Rondleiding, Buitenplaats Berensteijn (Zuid-Holland, Voorschoten)[Foto Hetty Wilming]

Rondleiding Buitenplaats Beresteijn

De bestuursleden Anton Nuijten en Wim Meulenkamp hebben lezingen gegeven over follies /tuinkunst.
(Anton Nuijten voor Volksuniversiteit Utrecht; Wim Meulenkamp voor de Academie van Bouwkunst, Rotterdam, Vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen, Oosterbeek en twee maal voor het Vechtstreekmuseum, Maarssen).

Behoud, conservatie en restauratie
De DonderbergGroep besteedt gedurende langere tijd speciale aandacht aan bedreigde zelfbouwfollies; hoe kunnen we deze bouwwerken conserveren als de bouwers verhuizen of overlijden? Er is een inventarisatielijst gemaakt met bedreigde zelfbouwfollies.

Activiteitenoverzicht opgesteld door
Dianne Hamer, secretaris/penningmeester Stichting de DonderbergGroep te Epe

pagina laatst bijgewerkt: 09-06-2017

Financieel jaaroverzicht: