Jaarverslag 2015

Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit vijf personen, Wim Meulenkamp, Anton Nuijten, Moni Engel, Martin van de Broeke, het secretariaat is door Henriette Vecht overgedragen aan Dianne Hamer.
Er zijn twee bestuursvergaderingen gehouden: op 6 maart en 2 oktober.

Studie, inventarisatie en documentatie
De DonderbergGroep heeft in de zomer PorteFolly nr. 42 uitgebracht. De PorteFolly is tevens verzonden aan het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag.
Sinds 16 augustus 2015 is de website in de lucht, www.donderberggroep.nl.
Er is bovendien een Facebookpagina aangemaakt met de bedoeling om bekendheid te genereren en aankondigingen te doen (www.facebook.com De DonderbergGroep)

De DonderbergGroep heeft  contacten onderhouden met de Engelse Folly Fellowship (o.a. uitwisseling van tijdschrift en via de websites).
Er zijn twee excursies georganiseerd:
-naar het Julianapark en de binnenstad van Utrecht (3 april 2015)
-en het Boekenbergpark in Antwerpen-Deurne (6 september2015).
Op 14 maart 2015 vond in Rhenen een studiemiddag met als thema koepels plaats en op 28 november 2015 het symposium over cementrustiek in kasteel Doorwerth. De reeks aan symposia zal worden voortgezet met een frequentie van 1x per jaar.

Kloostertuin Serra do Pilar (Portugal, Vila Nova de Gaia) [Foto: Hetty Wilming]

Kunstrotsen in het Julianapark, Utrecht

Boekenbergpark (Antwerpen-Be, Deurne-Zuid)

Vijver met rotsbrug, Boekenbergpark

Behoud, conservatie en restauratie
De DonderbergGroep besteedt gedurende langere tijd speciale aandacht aan bedreigde zelfbouwfollies; hoe kunnen we deze bouwwerken conserveren als de bouwers verhuizen of overlijden?

Activiteitenoverzicht opgesteld door Dianne Hamer, secretaris/penningmeester Stichting de DonderbergGroep te Epe

pagina laatst bijgewerkt: 09-06-2017

Financieel jaaroverzicht: