Jaarverslag 2014

Chinees Schellenhuisje, park Velserbeek (Noord-Holland, Velsen-Zuid) [Foto: Hetty Wilming]

Chinees Schellenhuisje, park Velserbeek

Bestuderen, inventariseren en documenteren.

De DonderbergGroep publiceert ongeveer twee keer per jaar de nieuwsbrief PorteFolly. Nummer 40 verscheen in de zomer, nummer 41 in de winter. De PorteFolly is tevens verzonden aan het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag.
De DonderbergGroep heeft ook in 2014 contacten onderhouden met de Engelse Folly Fellowship (o.a. uitwisseling van tijdschriften).
Op 3 mei werd een excursie voor donateurs en introducés georganiseerd naar 2 particuliere folly-locaties in Brabant. Op 27 juni werd de tentoonstelling ‘Zomeren op de Buitenplaats’ op Beeckestijn in Velsen-Zuid bezocht en op 11 oktober museum Huize Bisdom van Vliet in Haastrecht. Om de tijdsinvestering en kosten die gemoeid zijn met de organisatie te beperken heeft het bestuur besloten de excursies een wat meer vrijblijvend karakter te geven.

Behoud, conservatie en restauratie
De DonderbergGroep besteedt aandacht aan bedreigde zelfbouwfollies; hoe kunnen we deze bouwwerken conserveren als de bouwers verhuizen of overlijden?


Financieel jaaroverzicht: