Doelstellingen

Stichting De DonderbergGroep werd op 7 mei 1993 opgericht te Utrecht. Onze doelstelling is het bevorderen van de studie naar en het behoud van architectuurelementen als follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur in Nederland en België. De DonderbergGroep verwezenlijkt dit doel onder meer door:

Tuinhuis 't Spijck (Utrecht,Harmelen) [Foto: Hetty Wilming]

Tuinhuis ‘t Spijck

  • het uitgeven van een nieuwsbrief (nu PorteFolly genaamd);
  • het organiseren van lezingen en excursies;
  • het in voorkomende gevallen beheren van architectonische objecten;
  • het adviseren bij conservering en restauratie;
  • het aangaan van samenwerking, nationaal of internationaal, met organisaties met een gelijksoortig doel;
  • het inventariseren van nog bestaande, nieuwe of verdwenen voorbeelden van tuinsieraden, follies en vermaaksarchitectuur;
  • het verzamelen en breed ter beschikking stellen van relevante documenten.

Missie en visie

De DonderbergGroep meent dat follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur in Nederland (en België) nog te vaak slechts marginaal in de belangstelling staan. Zij mogen hoger op de ranglijst van belangwekkende architectuur prijken. Een folly kenmerkt zich door een eigenzinnige bouwtrant, originele vormgeving en bijzondere esthetische beleving. De onbekendheid maakt dit erfgoed kwetsbaar. Daarom beoogt de DonderbergGroep bekendheid van het fenomeen folly, als een uniek architectonisch verschijnsel, te vergroten. Dit doen wij door de voorbeelden van deze specifieke architectuur in Nederland en België te inventariseren en de kennis daarover uit te dragen. Hetzelfde geldt voor tuinsieraden en vermaaksarchitectuur: ook voor deze objecten vormt onbekendheid een bedreigende factor in hun voortbestaan die door onderzoek en kennisverspreiding verminderd kan worden.
Op de website en in onze PorteFolly is er ook aandacht voor buitenlandse follies. Hiermee worden de Nederlandse en Belgische voorbeelden in een bredere context geplaatst.