Bestuur en Commissies

Koepel van Stoop, Landgoed Den Treek (Utrecht, Woudenberg) [Foto: Hetty Wilming]

De Koepel van Stoop – excursie

De DonderbergGroep functioneert middels een bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Wim Meulenkamp, voorzitter
Anton Nuijten, vicevoorzitter
Martin van den Broeke, lid
Dianne Hamer, secretaris/penningmeester
Moni Engel, lid

Daarnaast zijn er drie commissies in het leven geroepen, ieder met een specifiek aandachtsgebied, te weten:

het organiseren van excursies
redactie van de nieuwsbrief PorteFolly
het organiseren van een symposium of studiedag.

In iedere commissie is een lid van het bestuur vertegenwoordigd.