Beleidsplan

Toelichting Beleidsplan
Op 31 januari 2014 is een ‘Heidemiddag’ georganiseerd om over beleid en toekomstvisie van de DonderbergGroep te discussiëren. Daarnaast zijn er drie reguliere bestuursvergaderingen gehouden: op 30 mei, 12 september en 28 november 2014. Het bestuur bestond in uit 5 personen.
Er is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2014-2019 waarin uiteen wordt gezet hoe de stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken, welke middelen ze daartoe wil inzetten en hoe ze is georganiseerd.

Downloaden (Beleidsplan-DonderbergGroep-2014-2019.pdf, PDF, 42KB)